ANKET
Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları Ve Mesleksel Sorunlarını Değerlendirme Anketi
Ankete Katıl
Ekonomik Krizde
Özel Hekimlik
Mayıs 2018 tarihinde ilk belirtilerini gösteren daha sonra da 24 Haziran seçimleri ile birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz gittikçe derinleşerek başta çalışan kesimler olmak üzere toplumu etkiler hale gelmiştir. .
Daha Fazla Bilgi
TTB Hekimlik Uygulamaları
Veritabanı Toplantısı
Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (TTB – HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 30 Ekim 2018 tarihinde saat 13.00-16.00 arasında TTB Merkez Konseyi Binası’nda gerçekleştirildi.
Daha Fazla Bilgi
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİ
Broşür İçin Tıklayınız
“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı”
İstanbul’da Gerçekleşti
Daha Fazla Bilgi
Türk Tabipleri Birliği
Özel Hekimlik Üye Portalı
Kurulları, komisyonlar, mevzuat, hukuksal bilgiler, basın açıklamaları ve iletişim bilgileri,
tüm Özel hekimlerin açılış sayfası Özel Hekimlik Sayfas'nda.
Daha Fazla Bilgi Hesap Oluştur

HABERLER


Kategoriler:
Ekonomik Krizde Özel Hekimlik

Ekonomik Krizde Özel Hekimlik

Mayıs 2018 tarihinde ilk belirtilerini gösteren daha sonra da 24 Haziran seçimleri ile birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz gittikçe derinleşerek başta çalışan kesimler olmak üzere toplumu...

 • 09.01.2019
Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi

Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı” 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul...

 • 09.01.2019
Özel Akgün Tem Hastanesi Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının Ücretlerini Ve Tazminat Haklarını Gasp Etti!

Özel Akgün Tem Hastanesi Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının Ücretlerini Ve Tazminat Haklarını Gasp Etti!

İkitelli – Küçükçekmece’de faaliyet gösteren "Özel Akgün TEM Hastanesi" sahipleri hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını ödemeden, hastane içindeki...

 • 23.11.2018
Çalıştay: Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler

Çalıştay: Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler

Dünyada ve Türkiye’de özel sağlık hizmetinin sektörleşerek bir yatırım alanı haline gelmesi ve uluslararası tekelci sermayenin egemenliğine geçmesi hekim haklarının giderek yok...

 • 19.11.2018
TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu Toplantısı

TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu Toplantısı

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (TTB – HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 30 Ekim 2018 tarihinde saat 13.00-16.00 arasında TTB Merkez Konseyi Binası’nda...

 • 08.11.2018
Acıbadem Grubu’nun Hekimleri Şirket Kurmaya Zorlaması Kabul Edilemez!

Acıbadem Grubu’nun Hekimleri Şirket Kurmaya Zorlaması Kabul Edilemez!

Acıbadem Sağlık Grubu, 8 Ocak 2018 tarihinde bünyesinde görev yapan hekimlere, aylık ücretlerinin ödenmesi için şirket kurmalarını veya kurulmuş şirketlere ortak olmalarını isteyen...

 • 19.01.2018
Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı…

Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı…

Bilindiği gibi Özel Hekimlik Komisyonu ve İstanbul Tabip Odası olarak yıllardan beri farklı sağlık işverenleri tarafından hekimlere uygulanan sistematik ücret gaspı konusunda gerek resmi...

 • 11.01.2018
Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

27.02.2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin...

 • 05.01.2018
“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da Gerçekleşti

“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da Gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın...

 • 14.11.2017
Muayenehane Hekimleri Anketi

Muayenehane Hekimleri Anketi

Muayenehane hekimlerine yönelik olarak düzenlenen bu anket ruhsatlandırma, reklam-tanım uygulamaları, çalışma koşulları ve diğer konulardaki sorunlarını, tabip odalarından beklentilerini...

 • 08.11.2017
Özel Hekimlik Anketi

Özel Hekimlik Anketi

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik olarak düzenlenen bu anket hekimlerin çalışma koşullarını, memnuniyetlerini, ücretlendirmede yaşadıkları sorunları ve tabip...

 • 11.10.2017
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi

Ülkemizde tüm çalışanlara yönelik taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamalarının ve Sağlıkta Dönüşüm Programının getirdiği noktada sağlık çalışanları mesleki risklerin...

 • 10.10.2017