Anket
Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik olarak düzenlenen bu anket hekimlerin çalışma koşullarını, memnuniyetlerini, ücretlendirmede yaşadıkları sorunları ve tabip odalarından beklentilerini öğrenmek için düzenlenmiştir.
Özel Hekimlik Anketine Katıl
Muayenehane hekimlerine yönelik olarak düzenlenen bu anket ruhsatlandırma, reklam-tanım uygulamaları, çalışma koşulları ve diğer konulardaki sorunlarını, tabip odalarından beklentilerini öğrenmek için düzenlenmiştir.
Muayenehane Hekimleri Anketine Katıl
“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı”
İstanbul’da Gerçekleşti
Daha Fazla Bilgi
Türk Tabipleri Birliği
Özel Hekimlik Üye Portalı
Kurulları, komisyonlar, mevzuat, hukuksal bilgiler, basın açıklamaları ve iletişim bilgileri,
tüm Özel hekimlerin açılış sayfası Özel Hekimlik Sayfas'nda.
Daha Fazla Bilgi Hesap Oluştur

HABERLER


Kategoriler:
“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da Gerçekleşti

“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da Gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın...

 • 14.11.2017
Muayenehane Hekimleri Anketi

Muayenehane Hekimleri Anketi

Muayenehane hekimlerine yönelik olarak düzenlenen bu anket ruhsatlandırma, reklam-tanım uygulamaları, çalışma koşulları ve diğer konulardaki sorunlarını, tabip odalarından beklentilerini...

 • 08.11.2017
Özel Hekimlik Anketi

Özel Hekimlik Anketi

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik olarak düzenlenen bu anket hekimlerin çalışma koşullarını, memnuniyetlerini, ücretlendirmede yaşadıkları sorunları ve tabip...

 • 11.10.2017
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi

Ülkemizde tüm çalışanlara yönelik taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamalarının ve Sağlıkta Dönüşüm Programının getirdiği noktada sağlık çalışanları mesleki risklerin...

 • 10.10.2017
TTB'den Hekimlere ‘Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ Hakkında Uyarı

TTB'den Hekimlere ‘Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ Hakkında Uyarı

Allianz Sigorta A.Ş. tarafından sağlık kurumlarına yönelik “Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi” başlatıldığı öğrenilmiştir. Proje, hekimlerin sigortalılar (hastalar)...

 • 21.08.2017
Zorunlu Mesleki Sigorta Toplantı Notları Ve Dilekçe Örneği

Zorunlu Mesleki Sigorta Toplantı Notları Ve Dilekçe Örneği

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçelerinin yenilenmesinde hekimlerin karşılaştıkları sorunlar ve Allianz Sigorta A.Ş. Hizmet Değerlendirme Projesi'nin değerlendirilmesi üzerine...

 • 10.08.2017
Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Konusundaki Tutumu Yasal Değildir!

Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Konusundaki Tutumu Yasal Değildir!

Birliğimize yapılan başvurularda, sigorta poliçelerini yenilemek amacıyla iletişime geçtikleri sigorta şirketleri tarafından hekimlerimize zorluk çıkartıldığı, “sistemin kapalı...

 • 07.08.2017
Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti

Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti

İlk olarak, son günlerde sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinin yenilenmesi sırasında, bu sigortaya ek olarak ferdi kaza sigortasının da birlikte...

 • 04.08.2017
TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı

TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı

Türk Tabipleri Birliğinin 01.06.2017 tarih ve 924/2017 sayılı yazısı ile tüm tabip odalarına duyurusu yapılan özel hekimlik kolu toplantısı 09.07.2017 tarihinde İstanbul’da...

 • 11.07.2017
Tıbbi Atık Beyannameleri İçin Son Gün 21 Nisan

Tıbbi Atık Beyannameleri İçin Son Gün 21 Nisan

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

 • 11.04.2017
Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

Danıştay 15. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, Sağlık Bakanlığı’nın Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma...

 • 30.03.2017
E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi

E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi

Son günlerde İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından hekimlere “e-Nabız sistemi” konulu yazılar tebliğ edildiği görülmektedir. Bu yazılarda; “e-Nabız sistemine sağlık verilerini...

 • 28.02.2017