TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu Toplantısı

TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu Toplantısı

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (TTB – HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 30 Ekim 2018 tarihinde saat 13.00-16.00 arasında TTB Merkez Konseyi Binası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda katılımcılar 2019 yılı katsayısı için gerekçelendirerek katsayı artış önerilerini dillendirdiler.

Bu başlıkta şu öneriler dile getirildi:
- Uzmanlık Dernekleri temsilcisi, gerçek fiyat artış oranının resmi enflasyondan yüksek olduğunu belirterek artışın %30 olması gerektiğini,
- Özel Sağlık Sigortası temsilcileri gerekçelerini sıralayarak % 20’yi geçmeyen bir artışın uygun olacağını,
- Bazı katılımcılar ise geçmiş yıllarda olduğu gibi TÜFE oranında bir artışın uygun olacağını,
- Özel hastaneler adına OHSAD temsilcileri gerekçelerini sıralayarak TÜFE ve ÜFE’nin ortalaması oranında bir artışın olması gerektiğini belirttiler.

Toplantıda dile getrilen görüş ve öneriler TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Yürütmesi tarafından Merkez Konseye iletildi. Konsey tabip odalarından ve özel hekimlik kolundan gelen görüş ve önerileride değerlendirerek en kısa sürede kararını açıklayacaktır.

TTB Özel Hekimlik Kolu


Bilgilendirme

TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu Toplantısı başlıklı içeriğe toplam 82 adet yorum yapılmış, yorumları okuyabilmek ve kendi içeriklerini paylaşabilmek için giriş yapmalı veya üye olmalısın.

Hesap Oluştur Giriş Yap