Web Sayfası (Portal) Üyelik Koşulları

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu web sayfası (www.ozelhekimlik.org) dünyada ve ülkemizdeki sağlık hizmetine, özel hekimlik alanına özgü çalışmaları, haberleri ve görüşleri içerir.

Web sayfası kamuya ve üyelerine açık iki bölüm içerir. Üyelere ait bölüm için üye olmak zorunludur.

Üyelik bölümü ve koşulları;

1. Üyeler aşağıdaki bilgiler çerçevesinde üyeliklerini sürdürürler.

a. Yazarlar tarafından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi olmaksızın ve doğrudan yazarlar tarafından yayına alınmaktadır. Başvurulmadığı müddetçe, yayınlanan içeriğin amaca ve hukuka uygunluğunu denetlenmez.
b. İçeriğin amaca ve hukuka uygunluğunu sağlamaya özen göstermek adına bildiri butonu ve diğer yollarla yapılan her başvuru değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda gereken düzeltmeler varsa yayıncıya bildirilir, düzeltilmesi istenir. Başvuran üyeye konuyla ilgili bilgilendirme yapılır. Ancak bilgilendirme her zaman zorunlu değildir.
c. Kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.
d. Kullanım koşulları kullanıcılara önceden bildirilerek değiştirebilir.
e. Gerekli görüldüğü takdirde kişilerin üyelikleri, erişimi geçici veya kalıcı olarak durdurulabilir.

2. Üyeye özgü alan içerikleri;

a. Kişisel bilgileri
b. Tıbbi ve akademik bilgileri
c. Çalıştığı kurum
d. Sosyal etkinlikleri
e. Özel hekimlik alanına özgü düşünceler (forum)
f. Özel hekimlik alanına özgü haberler
g. Özel hekimlik alanına özgü soru ve cevaplar

3. Bildiri butonu

a. Her üye web içeriğinde yer alan yanlış ve uygun görmediği konuları, bilgileri bu buton üzerinden bildirebilir.
b. Bildirimler mutlaka değerlendirilir. Ancak geri bilgilendirme yapılmayabilir.