Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti

Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu hafta içerisinde özel hekimlik büromuza ve dolayısıyla özel hekimlik komisyonumuza yansıyan iki konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

İlk olarak, son günlerde sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinin yenilenmesi sırasında, bu sigortaya ek olarak ferdi kaza sigortasının da birlikte yapılmasının zorunlu olduğu öne sürülerek ek sigorta klozu imzalatılmaya çalışıldığı öğrenilmiştir. Konunun araştırılması sırasında anlaşmalı(!) sigorta şirketlerinin ayrıca birçok sudan sebeplerle (sistem kapalı vb.) mevzuat tarafından yapılması zorunlu tutulan zorunlu mesleki sorumluluk sigortasını yapmak istemedikleri/yapmadıkları bir kısmının ise risk derecesine göre ferdi kaza sigortası gibi diğer hizmetlerin de alınması koşuluyla yaptıkları tespit edilmiştir.  Üstelik bu sorun aktif hekimlik yapmak suretiyle sigorta yaptırmakla yükümlü kamuda, özelde çalışan ya da işyeri hekimliği yapan tüm meslektaşlarımızı etkilemektedir.

Diğer bir konu ise; Allianz Sigorta A.Ş. tarafından “Hizmet Değerlendirme Projesi” başlığı altında hekimlerin hastalar tarafından (hekimin tıbbi yetkinliği kesinlikle değerlendirilmeden!) “güven, iletişim, bilgilendirme” kriterleri kapsamında değerlendirilmesi ve bunun için hekimin onayı ile Allianz Sigorta A.Ş. ile özel sağlık kurumu arasında bir sözleşmenin imzalanmasıdır.

Sigorta şirketleri tarafından “zorunlu mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinin” yenilenmemesi ya da hekimin ek sigorta poliçelerini de imzalamaya zorlanması birçok açıdan mağduriyetlere yol açmaktadır. 

Bunun yanı sıra; hekimlerin hukuk dışı ve bilimsel olmayan yöntemlerle hastalar tarafından değerlendirmeye tabi tutulması,  subjektif değerlendirme sonuçlarının tüm hizmet alan sigortalılar tarafından görülerek bu değerlendirmeye göre hekim tercihi yapması, hekimler ve hekimlik mesleğine karşı yapılan en büyük haksızlıktır, saygısızlıktır. 

Her iki konunun da siz meslektaşlarımızla birlikte acilen değerlendirilmesi ve sorumlulara karşı gerekli ortak tutum ve davranışların sergilenmesinde yarar bulunmaktadır.

Bu nedenle Özel Hekimlik Komisyonu olarak İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’nun da katılımıyla 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Alanda yaşadığınız sorunları bizimle paylaşmanızı, bilgi ve belgeleri özel hekimlik büromuza ulaştırmanızı, yapılacak olan toplantıya katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI 
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU

 Ek: Allianz Sigorta A.Ş. sözleşme içeriği.

Toplantı Bilgileri:

Tarih: 09 Ağustos 2017 Çarşamba

Saat: 19.00 – 21.30

İletişim: ohb@istabip.org.tr

Yer : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu 

ÖNEMLİ  : Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti


Bilgilendirme

Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti başlıklı içeriğe toplam 68 adet yorum yapılmış, yorumları okuyabilmek ve kendi içeriklerini paylaşabilmek için giriş yapmalı veya üye olmalısın.

Hesap Oluştur Giriş Yap